ಕವನಗಳು

image

image

image

image

image

image

image

image

ಸಂತೋಷ ಎಸ್ ನಗನೂರ

ಬದುಕ ನಡೆಸಲು ಆಡಬೇಕು ನೂರಾರು ಆಟ !
ಬದುಕು ಎಂಬುದು ಮಾಯೆಯ ಆಟ !
ನೂರಾರು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು , ಕೆಲವಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಉತ್ತರ !
ನೂರಾರು ಮನ..

ಇನ್ನಷ್ಟು ಓದಿ

ಸಂತೋಷ ಎಸ್ ನಗನೂರ

ಸರ್ವ ಸುಂದರ ನಾಡು ವೀರವರ್ಯರ ಬೀಡು
ಕರ್ಮಭೂಮಿಯ ನೋಡು ಭಾರತದೊಳಿಲ್ಲಿ 

ಸಾಗರದ ಅಂಚಿನಲಿ ಹಿಮಗಿರಿಯ ಪಾದದಲಿ
ದಿವ್ಯಭೂಭಾ..

ಇನ್ನಷ್ಟು ಓದಿ

ವಿಡಂಬನೆ

ಜೀವಕೆ ಉಸಿರನಿಟ್ಟೆ..
ಉಸಿರಿಗಾಗಿ ವನರಾಶಿಯ ಕೊಟ್ಟೆ..
ಹಸಿರಲ್ಲೂ ಉಸಿರು!
ಕಡಿದರೆ ಹಸಿರು,
ನಮಗೆಲ್ಲಿದೆ ಉಸಿರು!
ಎಲ್ಲೆ..

ಇನ್ನಷ್ಟು ಓದಿ

ಡುಂಡಿರಾಜರ ಹನಿಗವನ ಮಳೆ!!!

ಡುಂಡಿರಾಜರ ಹನಿಗವನ ಮಳೆ!!!

ಬ್ಯಾಂಕಿನಲ್ಲಿ 
ಕ್ಯಾಶ್ ಕೌಂಟರಿನ
ಚೆಲುವೆಯ
ಸೌಂದರ್ಯದತ್ತ
ಹರಿದು ನೋಟ,
ಗಮನಿಸಲಿಲ..

ಇನ್ನಷ್ಟು ಓದಿ

ಮೌನವಾದೆ

ಮೌನವಾದೆ 

"ಒಳಗೆ ಫ್ಯಾನಿನಡಿಯಲಿ ಕೂತು
ಸೆಕೆಸೆಕೆಯೆಂದು ಗೊಣಗುತಲಿದ್ದೆ
ಹೊರಗೆ ಉರಿಬಿಸಿಲಿನಲಿ ಬೆನ..

ಇನ್ನಷ್ಟು ಓದಿ

"ಈಗಿರಬಾರದಿತ್ತೇ ಬಸವಾ"

"ಈಗಿರಬಾರದಿತ್ತೇ ಬಸ..
ಇನ್ನಷ್ಟು ಓದಿ

ಸಂತೋಷ ನಗನೂರ

ಸರ್ವರ ಮನದಲಿ ನೆಲೆಯೂರಬೇಕಿಲ್ಲ
ನೆನೆದವರ ಸಂಗ ನಿರಂತರವಿರಬೇಕಿಲ್ಲ

ಜೀವನ ಚಕ್ರದ ಗಾಡಿ ನಿಲ್ಲುವುದಿಲ್ಲ
ನಿಂತಾಗ ಅದ ನೋಡ..

ಇನ್ನಷ್ಟು ಓದಿ

ಸಂತೋಷ ನಗನೂರ

ತಂದೆ, ತಾಯಿ ಕೊಟ್ಟರು ಈ ಜನ್ಮ ನಮಗೆ ,

ಗುರುವೇ ಕೈ ಹಿಡಿದು ತಿದ್ದಿ ತೀಡಿ ಕಲಸಿದಿರಿ ವಿದ್ಯೆ ನಮಗೆ,

ಎಂದೊ ಮರೆಯಲಾಗದ ಆ ವಿದ್ಯೆ<..

ಇನ್ನಷ್ಟು ಓದಿ