ಕವನಗಳು

image

image

image

image

image

image

image

image

ಜೀವನದ ಅರ್ಥ ತಿಳಿ

ಬಟ್ಟೆ ಹೊಲಿಯುವವರ ಬಳಿ ಅತಿ ಮುಖ್ಯವಾದ ಎರಡು ಉಪಕರಣಗಳಿರಲೇಬೇಕು.

ಒಂದು ಸೂಜಿ, ಇನ್ನೊಂದು ಕತ್ತರಿ. ಇವೆರಡೂ ಜೊತೆಯಲ್ಲೇ ಇರುವುದ..

ಇನ್ನಷ್ಟು ಓದಿ

ಪಲ್ಲವಿ

ಸಾಗಲಿ ಮುಂದೆ ನಿನ್ನ ಸಂಗಡ|
ಬಿಡಿದಿರು ಎಂದೆದಿಗೊ ಪವಿತ್ರ  ಕನ್ನಡ |
ಮಾನವ  ತಿಳಿಿದಿಿಕೋ   ಸದ್ಗುಣದ ಪವಾಡ|
ಅಸೂಹೆ ನಿ..

ಇನ್ನಷ್ಟು ಓದಿ

ತ್ರಿವರ್ಣ ಧ್ವಜ

ಆಕಾಶದಗಲ ಹರಡಿದೆ.

ಆಕಾಶದೆತ್ತರಕ್ಕೆ ಏರಿದೆ.

ಕಂಗಳನ್ನೆಲ್ಲಾ ಸೆಳೆದಿದೆ.

ಮನವನೆಲ್ಲಾ ತಣಿಸಿದೆ.

ಇದುವೆ ನಮ್ಮ ಹೆಮ್..

ಇನ್ನಷ್ಟು ಓದಿ

ಪಲ್ಲವಿ     

ಸಾಗಲಿ ಮುಂದೆ ನಿನ್ನ ಸಂಗಡ|
ಬಿಡಿದಿರು ಎಂದೆದಿಗೊ ಪವಿತ್ರ  ಕನ್ನಡ |
ಮಾನವ  ತಿಳಿಿದಿಿಕೋ   ಸದ್ಗುಣದ ಪವಾಡ|
ಅಸೂಹೆ ನಿ..

ಇನ್ನಷ್ಟು ಓದಿ

ಸಂತೋಷ ಎಸ್ ನಗನೂರ

ಬದುಕ ನಡೆಸಲು ಆಡಬೇಕು ನೂರಾರು ಆಟ !
ಬದುಕು ಎಂಬುದು ಮಾಯೆಯ ಆಟ !
ನೂರಾರು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು , ಕೆಲವಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಉತ್ತರ !
ನೂರಾರು ಮನ..

ಇನ್ನಷ್ಟು ಓದಿ

ಸಂತೋಷ ಎಸ್ ನಗನೂರ

ಸರ್ವ ಸುಂದರ ನಾಡು ವೀರವರ್ಯರ ಬೀಡು
ಕರ್ಮಭೂಮಿಯ ನೋಡು ಭಾರತದೊಳಿಲ್ಲಿ 

ಸಾಗರದ ಅಂಚಿನಲಿ ಹಿಮಗಿರಿಯ ಪಾದದಲಿ
ದಿವ್ಯಭೂಭಾ..

ಇನ್ನಷ್ಟು ಓದಿ

ವಿಡಂಬನೆ

ಜೀವಕೆ ಉಸಿರನಿಟ್ಟೆ..
ಉಸಿರಿಗಾಗಿ ವನರಾಶಿಯ ಕೊಟ್ಟೆ..
ಹಸಿರಲ್ಲೂ ಉಸಿರು!
ಕಡಿದರೆ ಹಸಿರು,
ನಮಗೆಲ್ಲಿದೆ ಉಸಿರು!
ಎಲ್ಲೆ..

ಇನ್ನಷ್ಟು ಓದಿ

ಡುಂಡಿರಾಜರ ಹನಿಗವನ ಮಳೆ!!!

ಡುಂಡಿರಾಜರ ಹನಿಗವನ ಮಳೆ!!!

ಬ್ಯಾಂಕಿನಲ್ಲಿ 
ಕ್ಯಾಶ್ ಕೌಂಟರಿನ
ಚೆಲುವೆಯ
ಸೌಂದರ್ಯದತ್ತ
ಹರಿದು ನೋಟ,
ಗಮನಿಸಲಿಲ..

ಇನ್ನಷ್ಟು ಓದಿ