ತೊಟ್ಟಿಲು

ಬಡತನದ ಬದುಕಿದು
ಹಸಿವ ನೀಗಿಸುವ ತೆವಲು
ಊರೂರು ಅಲಿಯುತ್ತಾ
ಕೂಲಿಯ ಹರಸಿ
ಊರ ಮುಂದಿನ ಪಾಳು ಗುಡಿ
ನಮ್ಮ ಹಸಿದೊಡಲಿಗೆ ಅರಮನೆ..!

ಆಡಿ ಬೆಳೆದು
ಅತ್ತಾಗ ಅವ್ವನ ಮಡಿಲೆ
ಶ್ರೀಗಂಧ ತೊಟ್ಟಿಲು
ಹರಿದ ಸೀರೆಯ ಮರೆಯು
ಹರನ ನೆನೆದು ಹಾಲುಣಿಸಿ ನೆನಪು
ಜೋಗುಳ ಹಾಡ್ಯಾಳೋ
ಬದುಕಿನ ನೋವು ನೆತ್ತರ ಕಲಸಿ..!

ಹಬ್ಬ ಹರಿದಿನ
ಗೌಡರ ಮನೆಯ ಉಳಿದ ಅನ್ನವೇ
ನಮ್ಮನೆ ಸಗ್ಗದ ಹಬ್ಬ
ಮುರುಕು ಚಪ್ಪರದಿ
ಊರ ಮಂದಿಯ ದೃಷ್ಟಿ
ಕಾಡಿಗೆಯ ಹಚ್ಚಿ ಹುಬ್ಬ ತೀಡ್ಯಾಳೊ
ಹರುಷದ ಹುರುಪಿನಲಿ..!
…ಬಿ.ಎನ್.ಹೊರಪೇಟಿ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *