ಮಹಾ ಮಹಿಮೆ ದಾನಮ್ಮ ದೇವಿ

ಸಾಂಗಲಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಲಿಂಗಮ್ಮ ಎಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುತ್ತಿದ್ದ ಮಹಾ ಮಹಿಮೆ ದಾನಮ್ಮ ದೇವಿ ಹುಟ್ಟಿದ್ದು ಈಗಿನ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ರಾಜ್ಯದ ಸಾಂಗ್ಲಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಜತ್ ತಾಲೂಕಿನ ಉಮರಾಣಿ ಎಂಬ ಸಣ್ಣ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ. ಈಗಿನ ಕರ್ನಾಟಕದ ವಿಜಯಪುರದಿಂದ ಉತ್ತರಕ್ಕೆ…

ಇನ್ನಷ್ಟು ಮಹಾ ಮಹಿಮೆ ದಾನಮ್ಮ ದೇವಿ

ಜ್ಞಾನವಾಣಿ

ಆತ್ಮೀಯ ಬಂದುಗಳೇ ನಮಸ್ಕಾರ 08/12/2018ರ ಶನಿವಾರದ 532ನೇಯ ಜ್ಞಾನವಾಣಿಗೆ ತಮಗೆ ಆತ್ಮೀಯ ಸ್ವಾಗತ ಸಹೋದರರೇ, ನಾವು ಮಾಡು ಕೆಲಸ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾಗಿದ್ದು ನನ್ನ ವರ್ತನೆಯಿಂದ ಇತರರ ಗೌರವಕ್ಕೆ ಧಕ್ಕೆ ಬಾರದಿದ್ದರೇ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ನಂಬಿಕೆ ಉಕ್ಕಿನಂತೆ…

ಇನ್ನಷ್ಟು ಜ್ಞಾನವಾಣಿ