ಚಟುವಟಿಕೆಯಿಂದ ಆರೋಗ್ಯ ಸುಧಾರಣೆ ಸಾಧ್ಯ : ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಸ್ವಾಮೀಜಿ

ನರೇಗಲ್ಲ : ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರು ವಿಶ್ರಾಂತ ಕಾಲದಲ್ಲೂ ಚಟುವಟಿಕೆಯಿಂದ ಇರುವ ಮೂಲಕ ಆರೋಗ್ಯ ಸುಧಾರಿಸಿಕೊಂಡು ನೆಮ್ಮದಿಯ ಜೀವನ ಸಾಗಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ನರೇಗಲ್ಲ ಹಿರೇಮಠದ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಹೇಳಿದರು. ಅವರು ಪಟ್ಟಣದ ಹಿರೇಮಠ ಸಭಾಭವನದಲ್ಲಿ…

ಇನ್ನಷ್ಟು ಚಟುವಟಿಕೆಯಿಂದ ಆರೋಗ್ಯ ಸುಧಾರಣೆ ಸಾಧ್ಯ : ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಸ್ವಾಮೀಜಿ

ಜ್ಞಾನವಾಣಿ: ನಷ್ಠ ಯಾರಿಗೆ ಆಗಿಲ್ಲ ಹೇಳಿ?

ನಷ್ಠ ಯಾರಿಗೆ ಆಗಿಲ್ಲ ಹೇಳಿ? ಒಂದು ಪಡೆದರೇ ಮತ್ತೊಂದನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತೆವೆ ಒಂದನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡರೆ ಮತ್ತೊಂದನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತವೆ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಎಲ್ಲವು ಒಮ್ಮೇಲೇ ಸಿಗಲೂ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಮಿತ್ರರೇ ಅದಕ್ಕೆ ಚಿಂತೆ ಸಲ್ಲದು, ಹೊಯಿತಲ್ಲ ಮುಂದೇನು ಗತಿಯಂದು ಚಿಂತಿಸುತ್ತ…

ಇನ್ನಷ್ಟು ಜ್ಞಾನವಾಣಿ: ನಷ್ಠ ಯಾರಿಗೆ ಆಗಿಲ್ಲ ಹೇಳಿ?

ಜ್ಞಾನವಾಣಿ

ಆತ್ಮೀಯ ಬಂದುಗಳೇ ನಮಸ್ಕಾರ 08/12/2018ರ ಶನಿವಾರದ 532ನೇಯ ಜ್ಞಾನವಾಣಿಗೆ ತಮಗೆ ಆತ್ಮೀಯ ಸ್ವಾಗತ ಸಹೋದರರೇ, ನಾವು ಮಾಡು ಕೆಲಸ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾಗಿದ್ದು ನನ್ನ ವರ್ತನೆಯಿಂದ ಇತರರ ಗೌರವಕ್ಕೆ ಧಕ್ಕೆ ಬಾರದಿದ್ದರೇ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ನಂಬಿಕೆ ಉಕ್ಕಿನಂತೆ…

ಇನ್ನಷ್ಟು ಜ್ಞಾನವಾಣಿ

ಜ್ಞಾನವಾಣಿ

ಆತ್ಮೀಯ ಬಂದುಗಳೇ ನಮಸ್ಕಾರ 06/12/2018ರ ಗುರುವಾರದ 530ನೇಯ ಜ್ಞಾನವಾಣಿಗೆ ತಮಗೆ ಆತ್ಮೀಯ ಸ್ವಾಗತ ಸಹೋದರರೇ, ಕೆಲವರು ಮನೆಯ ಯಜಮಾನಿಕೆಗಾಗಿ,ಗುಂಪಿನ ನಾಯಕತ್ವಕ್ಕಾಗಿ,ನೌಕರಿಯಲ್ಲಿ ಬಡತಿಗಾಗಿ ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲಿ ಸನ್ಯಾಸಿಗಳಲ್ಲಿ ಹೀಗೆ “ಮನೆಯಿಂದ ಮಠದವರೆಗೂ”ಆರು ಮುರಾಗಲಿ ಮುರು ಆರಾಗಲಿ, ಬೆಕ್ಕಾದಗಲಿ…

ಇನ್ನಷ್ಟು ಜ್ಞಾನವಾಣಿ