ಜ್ಞಾನವಾಣಿ

ಈಗ ಆಗಬೇಕಾಗೀರುವ ಕೆಲಸ ನಿಂತು ಹೋಯಿತು ಎಂದಾಗ ಹೊಂದಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ಕಲ್ಪನೆಗೆ ತಣ್ಣಿರು ಎರೆಚಿದಂತಾಗುವುದು ಸಹಜ, ಅತೀವ ದುಃಖ ಮುಂದೇನು ಗತಿ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಎಲ್ಲವು ಮುಗಿಯಿತು ಎಂದೆನಿಸುತ್ತದೆ. ಮಿತ್ರರೆ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಎಲ್ಲವು ಗದ್ಗದಿತ, ಮಾತೇ…

ಇನ್ನಷ್ಟು ಜ್ಞಾನವಾಣಿ

ಜ್ಞಾನವಾಣಿ

ಹಣದ ಅಮಲು ಬಲು ತೊಡಕಿನದು,ಜಗತ್ತಿನ ಯಾವ ಸಾರಾಯಿಯೂ ಅದಕ್ಕೆ ಸಮನಾಗದು.ಇದರ ಹಪಾಹಪಿ ಇದ್ದವನಿಗೆ ಜಗತ್ತಿನ ಯಾವ ಮಾದಕ ವ್ಯಸನಿಯೂ ಸರಿಗಟ್ಟನು.ಮಿತ್ರರೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತೆವೆ ಮದಲ ಹಿಂಗ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ಈಗ ನಾಕ ದುಡ್ಡು ಕೈಯ್ಯಾಗ ಬಂದಮ್ಯಾಲ…

ಇನ್ನಷ್ಟು ಜ್ಞಾನವಾಣಿ

ಜ್ಞಾನವಾಣಿ

ಕೈಗೆ ಸಿಗದ ಮನಸ್ಸು, ಅದು ಒಂದು ಮಾಯಾ ಮೃಗ,ಅದರ ಹಸಿವು ಅಪಾರ ಅದು ಇಂತಹದನ್ನು ಬಿಡುವುದು ಎನ್ನುವ ವಿಚಾರವೆ ಸಲ್ಲದ್ದು, ಮಿತ್ರರೆ ತುಂಬದ ಹೊಟ್ಟೆಯಂದರೆ ಅದು ಅದರದೇ ಅದನ್ನು ಅಳೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಅದರ ಹಸಿವು…

ಇನ್ನಷ್ಟು ಜ್ಞಾನವಾಣಿ

ಜ್ಞಾನವಾಣಿ

ಹುಡಿದ ಗಳೇಕ ಕಡದ್ ಅನ್ನಾವ್ಞ ಯಾರೊ?ಬಳದ್ ಅನ್ನಾವ್ರು ಯಾರೊ?ಎಲ್ಲವು ನಿಮಗಷ್ಟವಾದದ್ದೆ ಆಗಬೇಕೆಂದ್ರ ಉಳದವ್ರ ಪಾಡೇನ್ರೀ? ಕೆಂಡಾಮಂಡಲ ಧಿಗಿ ಧಿಗಿ ಬೇಂಕಿ ಭಾವನೆಗಳು ಸುಟ್ಟು ಕರಕಲ ಸುಟ್ಟಗೊಂಬೆಯ ಬದುಕಿನಂತಾಗ್ತದ.ಮಿತ್ರರೆ ಒಂದೆಮನೆಯಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರನೊಬ್ಬರು ಅರಿತು ಒಬ್ಬರಿಗಾಗಿ ಒಬ್ಬರು…

ಇನ್ನಷ್ಟು ಜ್ಞಾನವಾಣಿ

ಜ್ಞಾನವಾಣಿ

ಮನಸ್ಸಿನ ಮೇಲೆ ಬರೆ ಎಳೆದಂತೆ ಅವನ್ಯಾವನೋ ಒಬ್ಬ ತೀರಬೋಕಿ ತನ್ನ ಬಾಯಿಗೆ ಬಂದ ಹಾಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾನೆ ಎಂದು ನೀವು ಪದೆ ಪದೆ ಅದನ್ನೆ ನೆನೆಯುವುದು ಯಾಕೆ? ಆ ಕ್ಷಣದಿಂದ ಅದೇ ಧ್ಯಾನದಲ್ಲಿದ್ದರೇ ಹೇಗೆ? ಇಲ್ಲವೆಂದಾಗ…

ಇನ್ನಷ್ಟು ಜ್ಞಾನವಾಣಿ

ಜ್ಞಾನವಾಣಿ

ದೇವಾಲಯದಲ್ಲಿ ದರ್ಶನಕ್ಕೆ ನಿಂತ ಭಕ್ತರನ್ನು ಹಿಡಿದ್ಹಿಡಿದು ಏಳೆದೆಳೆದು ಒಗಿಯುತ್ತಾರಲ್ಲ ಆಗ ದೂರದಿಂದ ಬಾಗಿ ಬಂದ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಹೇಗಾಗಬೇಡ? ಮಿತ್ರರೆ ನಾವಿರುವ ಜಾಗದಿಂದ ನಮ್ಮನ್ನು ಅದ್ಯಾರೋ ಒಬ್ಬ ಅಪರಿಚಿತ ಬಂದು ಸರಿರಿ ಸರಿರಿ ಎಂದಾಗ ಹೇಗಾಗುತ್ತದೆ?…

ಇನ್ನಷ್ಟು ಜ್ಞಾನವಾಣಿ

ಬಾಬಾಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರರು ರಚಿಸಿದ ಆಧುನಿಕ ಭಾರತೀಯ ಸಂವಿಧಾನಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ಭಾರತದ ಮಹಿಳೆ/OBC/SC/ST ಗಳ ಬದುಕು ಮತ್ತು ಸಂವಿಧಾನ ಜಾರಿಯಾದ ನಂತರದ ಬದುಕು ಹಾಗೂ ಮುಂದಿನ ಸವಾಲುಗಳು

ಭಾರತೀಯ ಸಂವಿಧಾನ ಜಾರಿಯಾಗುವ ಮುನ್ನ ಮಹಿಳೆ/OBC/SC/ST ಗಳ ಬದುಕು ಅಕ್ಷರಶಃ ನರಕದ ಕೂಪವಾಗಿತ್ತು. ಅಧಿಕಾರ ಶಿಕ್ಷಣದಿಂದ ಬಹುದೂರ ಉಳಿದಿತ್ತು ಜೊತೆಗೆ ಜಾತಿ ಪದ್ದತಿಯ ಕ್ರೂರತೆಗೆ ತಲ್ಲಣಿಸಿತ್ತು,ವಿಚಿತ್ರ ಸಂಸ್ಕೃತಿಗೆ ಒಳಪಟ್ಟು ತಮ್ಮಲ್ಲಿರುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನೆ ಹೊರ ಹಾಕದಂತ…

ಇನ್ನಷ್ಟು ಬಾಬಾಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರರು ರಚಿಸಿದ ಆಧುನಿಕ ಭಾರತೀಯ ಸಂವಿಧಾನಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ಭಾರತದ ಮಹಿಳೆ/OBC/SC/ST ಗಳ ಬದುಕು ಮತ್ತು ಸಂವಿಧಾನ ಜಾರಿಯಾದ ನಂತರದ ಬದುಕು ಹಾಗೂ ಮುಂದಿನ ಸವಾಲುಗಳು