ಕನ್ನಡ ನಮಗಿಂತಲೂ ದೊಡ್ಡದು

ನರೇಗಲ್ಲ : ಶಿಕ್ಷಣ ವ್ಯಾಪಾರೀಕರಣವಾಗಿದೆ. ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮಾಧ್ಯಮ ಶಾಲೆಗಳಿಗೆ ದೊರೆಯುವ ಎಲ್ಲ ಸವಲತ್ತುಗಳು ಕನ್ನಡ ಮಾಧ್ಯಮ ಶಾಲೆಗಳಿಗೆ ಸಿಗಬೇಕು. ಸರಿಯಾದ ಕಟ್ಟಡ, ಸಾಮಗ್ರಿ ದೊರೆಯಬೇಕು. ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಕೀಳರಿಮೆ ಹೋಗಲಾಡಿಸಬೇಕು. ಕನ್ನಡ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿಯೇ…

ಇನ್ನಷ್ಟು ಕನ್ನಡ ನಮಗಿಂತಲೂ ದೊಡ್ಡದು

ಏಳರ ಪೋರ ಗಾಯನ ಚತುರ

ಇಂದಿನ ಮಕ್ಕಳು ಶಾಲೆಗೆ ರಜೆ ಸಿಕ್ಕರೆ ಸಾಕು ಮೊಬೈಲ್ ಗೇಮ್‍ಗಳಲ್ಲಿ ತಲ್ಲೀನರಾಗುವುದು, ಟಿವಿ ಮುಂದೆ ಕಾಲ ಕಳೆಯುವುದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಈಗಿನ ಪಾಲಕರಿಗೂ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಮಗು ಹಟ ಮಾಡಿತೆಂದರೆ ಸಾಕು ಮೊಬೈಲ್ ಕೈಗಿಟ್ಟು…

ಇನ್ನಷ್ಟು ಏಳರ ಪೋರ ಗಾಯನ ಚತುರ