ಶ್ರೀ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀ ಶೃಂಗೇರಿ ಶಾರದಾ ಪೀಠ ಜಗದ್ಗುರುಗಳ ಸೇವಾ ಸಮಿತಿ ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಬಂಟ ಸಮಾಜ ಕೇಣಿ ಅಂಕೋಲಾ(ಉ.ಕ)

ಶ್ರೀ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀ ಶೃಂಗೇರಿ ಶಾರದಾ ಪೀಠ ಜಗದ್ಗುರುಗಳ ಸೇವಾ ಸಮಿತಿ ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಬಂಟ ಸಮಾಜ ಕೇಣಿ ಅಂಕೋಲಾ(ಉ.ಕ) ಗುರುಬ್ರಹ್ಮ ಗುರುವಿಷ್ಣು ಗುರುದೇವೋ ಮಹೇಶ್ವರ ಗುರು ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಪರಬ್ರಹ್ಮ ತಸ್ಮೈ ಶ್ರೀ…

ಇನ್ನಷ್ಟು ಶ್ರೀ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀ ಶೃಂಗೇರಿ ಶಾರದಾ ಪೀಠ ಜಗದ್ಗುರುಗಳ ಸೇವಾ ಸಮಿತಿ ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಬಂಟ ಸಮಾಜ ಕೇಣಿ ಅಂಕೋಲಾ(ಉ.ಕ)

ನಿಧಿಗಾಗಿ ಅಜ್ಜಿಯ ತಲೆಯನ್ನು ಕಡಿದ ಮೊಮ್ಮಗ

ನಿಧಿಗಾಗಿ .ತಲೆ ಕಡೆದು ಬರ್ಬರ ಹತ್ಯ .ಸಿರ್ಸಿ ತಾಲೂಕಿನ ಬದನ ಗೂಡು.ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ನೆನ್ನೆ (20/2/2019) ರಾತ್ರಿ .ನಡೆದಿದೆ..ಬನವಾಸಿ ಪೊಲೀಸರು ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿ .ಆರೋಪಿ ರಮೇಶ್ ದಾಸಪ್ಪ ಗೊಲ್ಲರ್ ಈತನ, ಬಂಧಿಸಿದ್ದಾರೆ .ಈ ಆರೋಪಿಯು .ಮಾಡಿದ್ದು…

ಇನ್ನಷ್ಟು ನಿಧಿಗಾಗಿ ಅಜ್ಜಿಯ ತಲೆಯನ್ನು ಕಡಿದ ಮೊಮ್ಮಗ