ಬಸ್ ತಳ್ಳಿದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು

ಕೆಜಿಎಫ್: ನಗರದ ಕೃಷ್ಣಾಪುರಂ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಜೈನ್ ಇಂಟರ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಶಾಲೆಗೆ ಒಪ್ಪಂದದ ಮೇರೆಗೆ ಓಡಿಸಲಾಗುತ್ತಿರುವ ಸರ್ಕಾರಿ ಸಾರಿಗೆ ಬಸ್ ಬುಧವಾರ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗದೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ತಳ್ಳುವಂತಾಯಿತು. ಬಸ್ ಸುಸ್ಥಿತಿ ಬಗ್ಗೆ ಕೆಜಿಎಫ್ ಸಾರಿಗೆ ಡಿಪೋ…

ಇನ್ನಷ್ಟು ಬಸ್ ತಳ್ಳಿದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು