ಹೆಚ್ಚು ಭಾಷೆಗಳ ಕಲಿಕೆ ಜ್ಞಾನ ವೃದ್ಧಿಗೆ ಸಹಕಾರಿ

ಚಿತ್ರದುರ್ಗ: ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಮಾಧ್ಯಮವಾದ ಭಾಷೆಗಳನ್ನು ಕಲಿತಷ್ಟು ಜ್ಞಾನ ವೃದ್ಧಿಯಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಶ್ರೀ ಶಿವಮೂರ್ತಿ ಮುರುಘಾ ಶರಣರು ಹೇಳಿದರು. ನಗರದ ಎಸ್‌ಜೆಎಂ ದಂತ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಎಸ್‌ಜೆಎಂ ಮಹಿಳಾ ಕಾಲೇಜು ಬುಧವಾರ ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದ ಶಿವಮೂರ್ತಿ ಮುರುಘಾ ಶರಣಜಿ…

ಇನ್ನಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚು ಭಾಷೆಗಳ ಕಲಿಕೆ ಜ್ಞಾನ ವೃದ್ಧಿಗೆ ಸಹಕಾರಿ