ಮುರುಗೇಶ್ ಹುಣಸಗಿಗೆ ಜಾನಪದ ರತ್ನ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪ್ರಧಾನ

ಕೆಂಭಾವಿ: ಕೆಂಭಾವಿಯ ಹಿರಿಯ ಜಾನಪದ ಕಲಾವಿಧ ಹಾಗೂ ಭಜನಾ ಪದಗಳ ಹಾಡುಗಾರ ಮುರುಗೇಶ ಎಸ್.ಹುಣಸಗಿ ಅವರಿಗೆ 2018 ನೇ ಸಾಲಿನ ಜಾನಪದ ರತ್ನ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಾಡಲಾಯಿತು.ಕರ್ನಾಟಕ ಜಾನಪದ ಕಲಾ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಂಸ್ಥೆ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ,…

ಇನ್ನಷ್ಟು ಮುರುಗೇಶ್ ಹುಣಸಗಿಗೆ ಜಾನಪದ ರತ್ನ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪ್ರಧಾನ