ಗಾಯಗೊಂಡಿದ್ದ ಹೆಣ್ಣು ಚಿರತೆ ಮರಿ ಸಾವು

ಬಳ್ಳಾರಿ: ನಗರದ ಕಿರುಮೃಗಾಲಯದಲ್ಲಿದ್ದ ಒಂದು ವರ್ಷದ ಚಿರತೆ ಮರಿ ಸೋಮವಾರ ಸತ್ತಿದೆ. ಮೃಗಾಯಲಯದಲ್ಲಿ ಕಳೆದ ಒಂದು ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ ಹೆಣ್ಣು ಚಿರತೆ ಒಂದು ಗಂಡು, ಎರಡು ಹೆಣ್ಣು ಮರಿಗಳಿಗೆ ಜನ್ಮ ನೀಡಿತ್ತು. ಗಂಡು ಚಿರತೆಗೆ…

ಇನ್ನಷ್ಟು ಗಾಯಗೊಂಡಿದ್ದ ಹೆಣ್ಣು ಚಿರತೆ ಮರಿ ಸಾವು