ಕೊನೆಗೂ ಕಾವೇರಿ ಗ್ಯಾಲರಿ ಉದ್ಘಾಟನೆಗೆ ಸಿದ್ಧ

ದಕ್ಷಿಣ ಕರ್ನಾಟಕದ ಪ್ರಮುಖ ನದಿಯಾಗಿರುವ ಕಾವೇರಿ ನದಿಯ ಮಹತ್ವ, ಕಾವೇರಿ ಕಣಿವೆಯ ಪ್ರಮುಖ ತಾಣಗಳನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ನಿರ್ಮಾಣಗೊಂಡಿರುವ ‘ಕಾವೇರಿ ಗ್ಯಾಲರಿ’ ಈ ಬಾರಿಯ ದಸರಾ ವೇಳೆ ಪ್ರವಾಸಿಗರಿಗೆ ಲಭ್ಯವಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಗ್ಯಾಲರಿಯ…

ಇನ್ನಷ್ಟು ಕೊನೆಗೂ ಕಾವೇರಿ ಗ್ಯಾಲರಿ ಉದ್ಘಾಟನೆಗೆ ಸಿದ್ಧ