ಹಂದಿಗೋಡು ಕಾಯಿಲೆ ಪೀಡಿತರಿಗೆ ದಯಾಮರಣ ಅನುಮತಿಗೆ ಆಗ್ರಹ

ಸಾಗರ: ಹಂದಿಗೋಡು ಕಾಯಿಲೆ ಪೀಡಿತರ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಆಲಿಸದ ಸರ್ಕಾರ ಕನಿಷ್ಠ ದಯಾಮರಣಕ್ಕಾದರೂ ಅನುಮತಿ ನೀಡಬೇಕು ಎಂದು ಹಂದಿಗೋಡು ರೋಗಿಗಳ ಕ್ಷೇಮಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ರಾಜೇಂದ್ರ ಬಂದಗದ್ದೆ ಆಗ್ರಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. 1975ರಲ್ಲಿ ಹಂದಿಗೋಡು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡ ಈ…

ಇನ್ನಷ್ಟು ಹಂದಿಗೋಡು ಕಾಯಿಲೆ ಪೀಡಿತರಿಗೆ ದಯಾಮರಣ ಅನುಮತಿಗೆ ಆಗ್ರಹ