ಉತ್ತಮ ಎನ್.ಎಸ್.ಎಸ್. ಪ್ರೋಗ್ರಾಮರ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗೆ ಆಯ್ಕೆ

ಮುಳಗುಂದ: ಪಟ್ಟಣದ ಆರ್.ಎನ್.ದೇಶಪಾಂಡೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜಿನ ಪ್ರಾಚಾರ್ಯೆ ಭಾರತಿ ಎಚ್.ಮಣ್ಣೂರ ಇವರು ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಶ್ವ ವಿದ್ಯಾಲಯ ಧಾರವಾಡದ ವತಿಯಿಂದ ಕೊಡಮಾಡುವ 2017-18ನೇ ಸಾಲಿನ ಡಿ.ಸಿ.ಪಾವಟಿ ಉತ್ತಮ ಎನ್.ಎಸ್.ಎಸ್. ಪ್ರೋಗ್ರಾಮರ್ ಆಫಿಸರ್ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ.…

ಇನ್ನಷ್ಟು ಉತ್ತಮ ಎನ್.ಎಸ್.ಎಸ್. ಪ್ರೋಗ್ರಾಮರ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗೆ ಆಯ್ಕೆ