ಸಹನಾ ಮಾಂಟೆಸರಿ ಶಾಲೆಯ ಮಕ್ಕಳಿಂದ ವಿಜ್ಞಾನ ವಸ್ತು ಪ್ರದರ್ಶನ

ಸಿಂಧನೂರು : ನಿತ್ಯ ಹೊಸತನದಿಂದ ಕೂಡಿರುವುದೇ ಶಿಕ್ಷಣ, ಪಠ್ಯೆ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಪಠ್ಯೇತರ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ಮಕ್ಕಳ ಕಲಿಕೆಗೆ ಸಹಕಾರಿ ಎಂದು ಸಹನಾ ಮಾಂಟೆಸ್ಸರಿ ಶಾಲೆಯ ನಿರ್ದೇಶಕಿ ಶ್ರೀಮತಿ ಜ್ಯೋತಿ ಶಿವರಾಜ ಹೇಳಿದರು. ನಗರದ ಸಹನಾ…

ಇನ್ನಷ್ಟು ಸಹನಾ ಮಾಂಟೆಸರಿ ಶಾಲೆಯ ಮಕ್ಕಳಿಂದ ವಿಜ್ಞಾನ ವಸ್ತು ಪ್ರದರ್ಶನ