ಭಾರತ್ ಸ್ಕೌಟ್ ಗೈಡ್ಸ್ ನಿರ್ಮಾಪಕ ಹಾಗೂ ಸಂಸ್ಥಾಪಕರಾದ ಲಾರ್ಡ್ ಬೆಡನ್ ಪವಲ್ ಅವರ163ನೆಯ ಜನ್ಮ ದಿನಾಚರಣೆ

22/2/2019 ಶುಕ್ರವಾರ ದಿವಸ ಗಜೇಂದ್ರಗಡದ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ನಂಬರ್ ನಂಬರ್ ನಾಲ್ಕರಲ್ಲಿ ಭಾರತ್ ಸ್ಕೌಟ್ ಗೈಡ್ಸ್ ನಿರ್ಮಾಪಕ ಹಾಗೂ ಸಂಸ್ಥಾಪಕರಾದ ಲಾರ್ಡ್ ಬೆಡನ್ ಪವಲ್ ಅವರ163ನೆಯ ಜನ್ಮ ದಿನಾಚರಣೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನೆರವೇರಿಸಿದ್ದು…

ಇನ್ನಷ್ಟು ಭಾರತ್ ಸ್ಕೌಟ್ ಗೈಡ್ಸ್ ನಿರ್ಮಾಪಕ ಹಾಗೂ ಸಂಸ್ಥಾಪಕರಾದ ಲಾರ್ಡ್ ಬೆಡನ್ ಪವಲ್ ಅವರ163ನೆಯ ಜನ್ಮ ದಿನಾಚರಣೆ

ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಂದ ದರ್ಶನ್ ಹುಟ್ಟು ಹಬ್ಬದ ಆಚರಣೆ

ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಸಿರವಾರದ ಗಂಗಾಧರ್ ಕಟಿಂಗ್ ಶಾಪಿನಲ್ಲಿ ದಿನಾಂಕ 16.02.2019.ರಂದು.ದರ್ಶನ ಪ್ಯಾನ್ಸ್ ದರ್ಶನ ಹುಟ್ಟು ಹಬ್ಬವನ್ನು ಆಚರಣೆಯ ಮಾಡಲಾಯಿತು. ಗಂಗಾದರ್ ದೇವು .ನಾಗು .ಗನ್ನಿಕುಮಾರ. ವಿಜಯ. ರಾಜು. ಇನ್ನು ಹಲವಾರು ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಇದ್ದರು.

ಇನ್ನಷ್ಟು ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಂದ ದರ್ಶನ್ ಹುಟ್ಟು ಹಬ್ಬದ ಆಚರಣೆ