PACL LTD” 6 ಕೋಟಿ ಬ್ರಹತ್ ಪ್ರತಿಭಟನೆ

PACL LTD” 6 ಕೋಟಿ ಹೂಡಿಕೆದಾರರ ಒಟ್ಟು ಹಣ 57927/- ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳು ಮರಳಿ ಕೊಡದ R M ಲೋಧಾ ಕಮಿಟಿ, ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ, ಮತ್ತು SEBI ಯವರ ವಿರುದ್ದ ಬ್ರಹತ್ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮಾಡುವದರ…

ಇನ್ನಷ್ಟು PACL LTD” 6 ಕೋಟಿ ಬ್ರಹತ್ ಪ್ರತಿಭಟನೆ

ವ್ಯಾಪಾರದಲ್ಲಿ ಬ್ಯುಸಿ ಆದ ಪಿಎಂ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು(ಪಿಎಂ ಸಮಾಜ ಸೇವಾ ಘಟಕ)

ಅಂಕೋಲಾ:- ಪಿಎಂ ಹೈಸ್ಕೂಲಿನಲ್ಲಿ ಪಿಎಂ ಸಮಾಜ ಸೇವಾ ಘಟಕದಿಂದ ಮಕ್ಕಳ ಸಂತೆ ಹಾಗೂ ಮೋಜಿನ ಆಟಗಳು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದರು ಈ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಸಮಾರಂಭದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಪಂಚಾಯಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಸುಜಾತಾ ಗಾಂವಕರ ಹಾಗೂ ಸಾಯಿ…

ಇನ್ನಷ್ಟು ವ್ಯಾಪಾರದಲ್ಲಿ ಬ್ಯುಸಿ ಆದ ಪಿಎಂ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು(ಪಿಎಂ ಸಮಾಜ ಸೇವಾ ಘಟಕ)